Klik her for at printe

Massiv udskiftning i afdeling Emerging Markets-porteføljen

20. maj 2019

”Vi har kigget efter valueaktier, og vi har foretaget en massiv omlægning af porteføljen,” siger Klaus Bockstaller, der startede som ny aktiechef i Maj Invest Emerging Markets 1. februar 2019.

Klaus Bockstaller er valueinvestor og ud fra valuetankegangen har han taget ejerskab for porteføljen og omlagt store dele af den. Den anderledes sammensætning af aktier afspejles i en række nøgletal. Blandt andet er price-to-book-værdien, PBV eller kurs/indre værdi-ratioen, faldet markant fra 1,8 til 1,1 (medio april) sammenlignet med den tidligere portefølje.

”De aktier, vi har købt, er også billigere end gennemsnittet for benchmarket MSCI World Emerging Markets,” fortæller Klaus Bockstaller. Den nye portefølje blev købt til en P/E (kurs/indtjening) på 9,95, mens MSCI World Emerging Markets lå på 13,65 medio april. PBV (kurs/indre værdi) var også lavere end benchmark. Udbytteprocenten lå lidt højere end benchmark.

”De aktier, vi har købt, er billigere end tidligere. Det giver selvfølgelig ikke mening, hvis aktierne er billige og dårlige, så vi har også kigget på kvaliteten af aktierne,” siger Klaus Bockstaller. Blandt de faktorer, som han har undersøgt nærmere, er gældsætningsgraden, egenkapitalforrentningen og overskudsgraden. Alle tre parametre ligger næsten lige så godt eller bedre end benchmark.

”Så vi har købt billigere aktier, men kvaliteten af dem er næsten den samme som for benchmark,” siger Klaus Bockstaller. Tallene viser selvfølgelig kun porteføljens gennemsnit, så der er variationer for den enkelte aktie. Nu skal tiden vise, om den nye portefølje udvikler sig som forventet, og om investeringerne klarer sig godt.

Hvorfor investere i emerging markets?
Den økonomiske vækst er generelt højere i emerging markets end i de udviklede markeder. Dette kan fortsætte, da den økonomiske udvikling fører til nye og større grupper af købedygtige forbrugere. Dette forstærkes af, at befolkningstallene er stigende i mange lande, mens de er faldende eller stagnerende flere steder i de udviklede markeder.

Denne udvikling giver virksomhederne nye muligheder for indtjening og vækst, samtidig med at der er stort potentiale for at løfte produktiviteten i både virksomheder og lande.

Hvorfor en valuefilosofi i vækstmarkeder?
Vores erfaring siger, at investorerne i emerging markets ofte er for pessimistiske, når virksomheder er i modvind. Omvendt er mange også for optimistiske, når selskaber har medvind.

Det forstærkes af, at emerging markets generelt er produktionsbaserede økonomier med kraftige konjunkturudsving, der giver store udskiftninger i, hvilke selskaber og sektorer der er populære.

Selvom investeringer i emerging markets ofte er forbundet med vækst eller populære aktier, mener vi, at de store udsving giver gode muligheder for den langsigtede valueinvestor.

Med en disciplineret valuetilgang søger afdelingen derfor at få fordel af disse udsving ved at købe aktier, der er blevet relativt billige, og sælge dem, der er blevet relativt dyre.

Investeringsfilosofi
Maj Invest Emerging Markets søger efter selskaber med lav pris og god kvalitet. Kvaliteten af selskaberne sættes i forhold til deres pris, ligesom der lægges vægt på, at udviklingen i selskaberne giver mulighed for en ny og højere prissætning.

Kvaliteten af et selskab afhænger blandt andet af, om virksomheden har en enkel, letforståelig og succesfuld forretningsmodel. Kvalitet er også, at selskabet bruger kapitalen effektivt og leverer en høj kapitalforrentning.

Emerging markets-selskaber er ofte forbundet med stor usikkerhed og er ikke altid styret af ledelser af høj kvalitet. Vi går efter selskaber med særdeles gode og vedvarende konkurrencemæssige fordele samt effektive og pålidelige ledelser. Derudover skal selskaberne lever op til foreningens krav til samfundsansvar og have et betryggende niveau for corporate governance.

Læs mere om afdelingens filosofi her.