Klik her for at printe

Månedsopdateringer 2022

Månedsopdateringer for Investeringsforeningen Maj Invest

Udvalgte afdelinger laver månedsopdateringer. I månedsopdateringerne for Vækstaktier, Value Aktier og Globale Obligationer er der også generelle kommentarer til udviklingen på aktiemarkedet og obligationsmarkedet. For de øvrige afdelinger henvises til Kvartalsnyt. For alle afdelinger er der opdaterede afkast og nøgletal under den enkelte afdeling.

For obligationsafdelingerne og de blandede afdelinger udgives endvidere en række udvidede faktaark med mere information om porteføljen i de enkelte afdelinger.

Månedsopdateringerne offentliggøres løbende og udgives ikke nødvendigvis samtidig.

Månedsopdateringer for udvalgte aktieafdelinger

Danske Aktier Vækstaktier Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende Emerging Markets Value Global Sundhed Net Zero 2050
April April April April April April
Marts Marts Marts Marts Marts Marts
Februar Februar Februar Februar Februar Februar
Januar Januar Januar Januar Januar  

Månedsopdateringer for obligationsafdelinger og Kontra

Danske Obligationer Globale Obligationer Grønne Obligationer High Income Obligationer Kontra
April April April April April
Marts Marts Marts Marts Marts
Februar Februar Februar Februar Februar
Januar Januar Januar Januar Januar

Udvidede faktaark

Danske Obligationer Globale Obligationer Grønne Obligationer High Income Obligationer
April April April April
Marts Marts Marts Marts
Februar Februar Februar Februar
Januar Januar Januar Januar
Pension Kontra Makro
April April April
Marts Marts Marts
Februar Februar Februar
Januar Januar Januar