Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2024

Afdeling Planet & People gav i første kvartal 2024 et afkast på -15,4 pct, mens sammenligningsindekset MSCI World steg 11,4 pct. målt i danske kroner. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

De globale aktiemarkeder målt ved MSCI World udviklede sig positivt i årets første kvartal. Udviklingen dækker dog over store forskelle på sektorniveau og individuelt aktieniveau. Markedsstigningen var især drevet af large-cap AI-relaterede aktier. Klimaaktier og grønne aktier havde derimod en markant negativ udvikling, mens sundhedsaktier viste positive tendenser, omend sektoren ikke helt kunne følge med markedet. Faldet i klimaaktier skyldtes en afdæmpet vækstudvikling, som var påvirket af højere renter. Afdelingens afkast har derfor ikke kunnet følge med gennemsnitsafkastet for globale aktier i årets første kvartal.

På grund af afdelingens sektorfokus vil afdelingen i nogle perioder klare sig bedre og i andre perioder dårligere end sammenligningsindekset MSCI World.

Sundhedsplejesektoren har haft en positiv udvikling i 2024, men med en stigning, der lå under markedet generelt. Stigningen var i høj grad drevet af et fortsat stort fokus på vægttabsmedicin. Sundhedssektoren klarer sig fint med en voksende efterspørgsel efter både eksisterende og nye løsninger, idet mulighederne for behandling løbende bliver bedre. I det seneste årti er sektoren derfor vokset mere end økonomien generelt. Det er en udvikling, som er svær at stoppe, idet antallet af ældre, som tegner sig for størstedelen af sundhedsomkostningerne, er stigende.

Klima & miljø-sektoren (målt ved et rent energiindeks) udviklede sig 20 procentpoint svagere end markedet generelt i starten af 2024. Solenergi, hvor afdelingen har en stor eksponering, klarede sig 24 procentpoint svagere end markedet, og grønne råvarer som litium var ramt af opbremsning inden for elbiler. Selvom sektoren har haft det svært siden sommeren 2023, er den underliggende udvikling over mod grøn energi intakt. Omstillingen til grøn energi er derfor en sektor, som langsigtet forventes at vise høje vækstrater, hvilket understøttes af politiske klimapakker. Aktiekursudviklingen inden for grønne aktier forventes også fremadrettet at svinge mere end det generelle marked.

 

Investeringsvalg
Afkastet var i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i Tenet
Healthcare (USA, hospitaler), Kion Group (Tyskland, el-trucks), Novo Nordisk (Danmark, medicin), Davita (USA, dialysebehandlinger) og Select Medical (USA, hospitaler).

Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af Aker Carbon Capture (Norge, CO2-fangst), Sunnova Energy (USA, solpaneler), Grifols (Spanien, medicin), Sunrun (USA, solpaneler) og JinkoSolar (Kina, solparker).

I løbet af kvartalet blev vægten i sundhedsplejeaktier øget en anelse til 37 pct. gennem køb inden for large-cap-medicin og sundhedsforsikringselskaber. Vægten i klima & miljø blev samtidig mindsket til 63 pct.

Det er vores vurdering, at Planet & People indeholder et attraktivt langsigtet potentiale inden for begge afdelingens temaer. Sundhedsplejesektoren (37 pct. ultimo perioden) er interessant, fordi det er svært at skære ned på medicin og sundhedsydelser. Disse vil være efterspurgt uanset udviklingen i verdensøkonomien samt det forhold, at der bliver flere ældre mennesker på jordkloden. Klima- og miljøsektoren (63 pct. ultimo perioden) er interessant, som følge af et stort politisk fokus på, at CO2-udledningen skal nedbringes. Virksomheder og befolkningens fokus på ren energi og bæredygtighed vurderes derudover at være voksende.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.