Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2023

Afdelingen gav i tredje kvartal 2023 et afkast på -22,9 pct, mens sammenligningsindekset MSCI World faldt 0,4 pct. målt i danske kroner. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Planet & People har i løbet af kvartalet ændret navn fra Global Sundhed. Der er ingen ændringer i investeringsstrategien.

De globale aktiemarkeder målt ved MSCI World er i 2023 steget 12,3 procentpoint målt i danske kroner. Det dækker over markante udsving på sektorniveau. Stigningerne har især været drevet af AI- og teknologirelaterede aktier. Afdelingens to investeringsområder, sundhedspleje og klima & miljø, har begge underperformet markedet væsentligt med henholdsvis 13 og 37 procentpoint i 2023. Afdelingens afkast har derfor ikke kunnet følge med markedsudviklingen i år. På grund af afdelingens sektorfokus vil afdelingen i nogle perioder klare sig bedre og i andre perioder dårligere end sammenligningsindekset MSCI World.

Sundhedsplejesektorens ringe performance skyldes efter vores vurdering i høj grad bekymringer omkring øget regulering af sektoren. Underliggende set klarer sektoren sig fint med en voksende efterspørgsel efter både eksisterende og nye løsninger, idet mulighederne for behandling løbende bliver bedre. Gennem det seneste årti er sektoren derfor vokset mere end økonomien generelt. Det er en udvikling, som er svær at stoppe, idet antallet af ældre, som tegner sig for størstedelen af sundhedsomkostningerne, er stigende.

I relation til klima & miljø-sektoren (målt ved rent energiindeks) er den underliggende udvikling over mod grøn energi intakt, men vækstraterne er aftaget, og sektoren har ikke kunnet præstere helt så høje vækstrater som i 2022. Vi vurderer, at dette skyldes højere renteniveau og øgede finansieringsomkostninger i ofte gældsfinansierede projekter. Udviklingen med skifte fra fossile brændstoffer til vedvarende energi er dog intakt. Omstillingen til grøn energi er derfor en sektor, som langsigtet forventes at vise høje vækstrater, hvilket understøttes af politiske klimapakker. Aktiekursudviklingen inden for grønne aktier forventes også fremadrettet at svinge mere end det generelle marked.

Investeringsvalg
Afkastet var i kvartalet især positivt påvirket af investeringerne i Wacker Chemie (Tyskland, materialer), Grifols (Spanien, plasmamedicin), Array (USA, solenergioptimering), Kion Group (Tyskland, elektrificering) og Jazz Pharmaceuticals (USA, medicin).

Afkastet var i kvartalet især negativt påvirket af TPI Composites (USA, vindmøllevinger), Solaredge (USA, solenergistyring), Sunnova (USA, solpaneler), AMG Critical Materials (Holland, CO2-reducerende råvarer) og Freyr Battery (Norge, batterifabrik).

I kvartalet blev der solgt en enkelt aktie, Umicore (Belgien, genbrug/batterier), og ikke købt nogen nye selskaber. Derudover er der omlagt i vægtningen af de enkelte aktier.

Det er vores vurdering, at Planet & People indeholder et attraktivt langsigtet potentiale. Sundhedsplejesektoren, som udgør en tredjedel af porteføljen ultimo perioden, er interessant, fordi medicin og sundhedsydelser er svært at skære ned på og vil være efterspurgt uanset udviklingen i verdensøkonomien. Samtidig bliver der flere ældre på jordkloden. Klima- og miljøsektoren, der udgør to tredjedele af porteføljen ultimo perioden, er interessant som følge af et stort politisk fokus på, at CO2-udledningen skal nedbringes. Virksomheders og befolkningens fokus på ren energi og bæredygtighed vurderes derudover at være voksende.

Download seneste Kvartalsnyt her.