Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2024

Afdeling Planet & People gav i andet kvartal 2024 et afkast på -7,1 pct, mens sammenligningsindekset MSCI World steg 3,4 pct. målt i danske kroner. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Torsten Bech overtog ansvaret for afdelingen i april 2024. Der er justeret på afdelingens risikobalance som beskrevet næste side. Torsten er ansvarlig for tematiske aktiestrategier i Maj Invest.

Kvartalets positive udvikling i MSCI World dækker over store forskelle på sektorniveau. Markedsstigningen var igen drevet af store, AI-relaterede aktier. Klimaaktier havde derimod en markant negativ udvikling, mens sundhedsaktier viste positive tendenser omend sektoren ikke helt kunne følge med markedet. På grund af afdelingens sektorfokus vil afdelingen i perioder klare sig bedre og dårligere end verdensmarkedsindekset.

Væksten i sundhedsplejesektoren kom i høj grad fra det fortsatte fokus på anti-fedmemedicin. Sektoren havde stigende efterspørgsel på både eksisterende og nye behandlingsløsninger, hvilket afspejler en langsigtet trend, da antallet af ældre, som tegner sig for størstedelen af sundhedsomkostningerne, fortsat stiger.

Faldet i klimaaktier skyldes en afdæmpet vækstudvikling, blandt andet påvirket af højere renter. Derudover har meningsmålingerne, der i tiltagende grad peger i retning af en periode med Trump ved roret, givet en negativ markedsstemning omkring klimaaktierne.

Særligt solenergi, hvor afdelingen havde stor eksponering, var i modvind. Derudover var selskaber, der producerer litium til brug i batterier, ramt af opbremsningen i elbilsmarkedet. Trods denne modgang, der har stået på siden sommeren 2023, er den langsigtede omstilling mod grøn energi stadig intakt. Politisk støtte og klimapakker forventes fortsat at fremme høje vækstrater i sektoren, selvom aktiekurserne inden for grøn energi kan svinge mere end det generelle marked fremover.

Investeringsvalg

Andet kvartal af 2024 var udfordrende for afkastet som følge af en meget negativ udvikling i klimaaktierne i juni måned. Der var dog positive bidrag til afkastet i porteføljen. Tenet Healthcare (USA, hospitaler), First Solar (USA, solpaneler) og Bloom Energy Corp (USA, brændselsceller) bidrog med henholdsvis 0,8, 0,7 og 0,6 procentpoint af porteføljens afkast. For Tenet Healthcares vedkommende var der positiv fokus på den strategiske udvikling og underliggende resultater. For First Solar og Bloom Energy var der i begyndelsen af kvartalet positiv fokus på flere af klimaaktierne. Vi benyttede stigninger til at nedbringe andelen, hvilket beskyttede afkastet i juni, hvor begge aktier faldt.

På den negative side blev afkastet særligt påvirket af investeringerne i SolarEdge Technologies (USA, solenergi) og Array Technologies (USA, solenergi) som bidrog negativt med henholdsvis -2,2, og -1,2 procentpoint.

I løbet af kvartalet er vægten i sundhedssektoren øget fra 37 til 44 pct., primært indenfor store medicinal- og sundhedsforsikringsselskaber. Samtidig er eksponeringen mod klimaaktier reduceret til 56 pct., hvilket stadig er en overvægt i porteføljen. Formålet er at skabe en bede risikobalance i investeringsstrategien. Det er vores vurdering, at Planet & People har et attraktivt, langsigtet potentiale inden for begge afdelingens temaer.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.