Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2023

Maj Invest Big Picture gav i tredje kvartal 2023 et afkast på -1,3 pct, mens sammenligningsindekset faldt 0,3 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

Maj Invest Big Picture har i løbet af kvartalet ændret navn fra Maj Invest Makro. Der er ingen ændringer i investeringsstrategien.

De globale obligationsrenter steg i løbet af tredje kvartal. Den 10-årige amerikanske statsobligationsrente ramte 4,6 pct. efter en forholdsvis kraftig stigning på 0,8 procentpoint. De tilsvarende europæiske renter steg med ca. 0,5 procentpo-int. Renteniveauet var på det højeste niveau siden 2011 for de tyske renter, og for de amerikanske 10-årige obligationsrenter skal man helt tilbage til 2007. Verdensmarkedsindekset for aktier blev negativt påvirket af de højere renter og faldt 0,4 procent målt i danske kroner. Faldet indfandt sig hen mod slutningen af kvartalet, i takt med at rentestigningerne blev kraftigere.

Vi nedbragte i løbet af august aktievægten til 54 pct. fra ca. 70 pct. Afdeling Big Picture har en fleksibel allokering og skal måles op mod sammenligningsindekset, der har en ligelig fordeling mellem aktier og obligationer. Årsagen til allokeringsændringen var, at finansmarkederne i højere grad så en blød økonomisk landing frem for recession, i lighed med vores egne forventninger, og på den baggrund var aktierne steget. Efter aktiestigningerne og et højere renteniveau var risikopræmien på aktier ikke helt så attraktiv som tidligere.

I vores hovedscenario ser vi fortsat en stærk amerikansk forbruger, som er argumentet for, at en recession kan undgås. Dele af aktiemarkedet kan dog blive tynget af en højere finansieringsrente. Det element var allerede begyndt at indfinde sig i dele af aktiemarkedet, særligt for klimaaktierne, mens teknologiselskaberne stadig holdt fanen højt i forhåbning om, at det positive fokus på kunstig intelligens kunne fortsætte.

Investeringsvalg
Porteføljeafkastet på -1,3 pct. var sammensat af et beskedent positivt obligationsafkast og et negativt aktieafkast. Obligationsafkastet blev 0,3 pct., hvor investeringer i emerging markets og kreditobligationer trak afkastet op, mens stats- og realkreditobligationer trak afkastet lidt ned. Aktierne havde et afkast på -2,1 pct. De positive bidragsydere til aktieafkastet var investeringerne i temaerne olieaktier og bankaktier, mens value-, vækst- og særligt energiomstillingsaktier trak afkastet ned.

De udvalgte aktier inden for olie- og banksektorerne, der udgjorde henholdsvis 6 pct. og 5 pct af aktieporteføljen, havde en positiv periode som følge af stigende oliepriser og de højere renter. Forventningen om begge dele er netop årsagen til, at de var med i porteføljen. Energiomstillingstemaet, der består af vores afdelinger Net Zero 2050 og Planet & People, havde det til gengæld vanskeligt som følge af bekymringer om højere finansieringsomkostninger knyttet til klima- og energiprojekter.

Ved udgangen af kvartalet havde vi en aktieportefølje bestående af valueaktier, vækstaktier og emerging markets-aktier via Maj Invests afdelinger, som udgjorde to tredjedele. Dertil havde vi udvalgt special cases og temaer inden for energiomstilling, olie-, bank- og guldmineaktier. Porteføljen er afstemt i forhold til et makroscenario, hvor vi ser value-, emerging markets- og energiomstillingsaktier have det højeste afkast/risikopotentiale.

Download seneste Kvartalsnyt her.