Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2024

Maj Invest Big Picture gav i andet kvartal 2024 et afkast på 1,4 pct., mens sammenligningsindekset steg 1,6 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

I andet kvartal af 2024 var aktie- og obligationsmarkederne præget af betydelige begivenheder og økonomiske udviklinger. Den amerikanske rente på 10-årige statsobligationer steg fra 4,2 pct. til 4,4 pct., mens den tyske rente steg fra 2,3 pct. til 2,6 pct. Denne stigning skyldes en række faktorer, herunder stærkere end forventede økonomiske data, som har mindsket forventningerne om snarlige rentesænkninger. I Frankrig har markedsdeltagerne været særligt opmærk-somme på præsidentvalget, hvor økonomiske politikker og fremtidige reformer påvirkede obligationsrenterne. Udsigten til det kommende præsidentvalg i USA har også skabt markedsvolatilitet, da investorerne forsøger at forudse fremtidige økonomiske politikker. Konflikterne i Ukraine og Mellemøsten er derimod trådt lidt i baggrunden på finansmarkedet.

Aktiemarkedet har udvist optimisme i andet kvartal. På trods af stigende renter har aktiemarkedet vist et bredt opsving, drevet af stærk forbrugerefterspørgsel og forbedrede vækstudsigter. Teknologiaktier, særligt dem med fokus på kunstig intelligens, fortsatte med at trække markederne op, men vi så også betydelige udsving i mere cykliske sektorer, såsom industri og råvarer.

Vores hovedscenario er uændret, at en stærk amerikansk forbruger sikre fortsat makroøkonomisk vækst, særligt i USA, men også i de fleste øvrige økonomier. Aktieandelen var uændret ca. 50 pct., da vi havde en neutral allokeringsanbefaling. Vores hypotese omkring en positiv påvirkning fra lagercyklen var en positiv faktor i april og maj, men optimismen vendte en smule rundt i juni. Vi ser ved kvartalsskiftet fortsat positivt på makrobilledet, og investeringerne er allokeret til at drage nytte af en positiv lagervending.

Investeringsvalg
Aktieporteføljen gav et afkast på 3,0 pct., og obligationsporteføljen gav et afkast på -0,4 pct. De væsentligste bidragydere til afkastet var value-, vækst og EM-aktier, der også udgør hovedbestandelen af aktieporteføljen. I obligationsporteføljen var renteudviklingen en generel modvind for EM-obligationer med lang varighed, men det blev opvejet af indsnævringer i kreditspænd på hovedparten af porteføljen.

Blandt aktietemaerne viste guldmineaktierne en betydelig fremgang med et afkast på 16 pct., hvilket bidrog med 0,3 pct. til det samlede afkast. Stigningen skyldes primært øgede guldpriser, og investorernes vurdering af at selskaberne kan øge indtjeningen. Bankaktierne klarede sig godt som følge af den stigende renteudvikling med et afkast på 3,4 pct. og et bidrag på 0,1 procentpoint til afdelingens afkast.

På den anden side blev energiomstillingsaktierne, via Net Zero 2050 og Planet & People, ramt af negativ fokus på klimaaktier, hvilket resulterede i et negativt afkast på -3,2 pct. Råvareinvesteringerne i ædelmetaller og afgrøder viste et negativ afkast på 3,7 pct. som følge af store udsving på afgrøder.

Porteføljens aktiepositioner var ved kvartalets afslutning et nøje udvalg af value-, vækst- og temainvesteringer, herunder energiomstilling, olierelaterede aktier, danske bankaktier og guldmineaktier, som efter vores opfattelse er positivt eksponeret, hvis lagervendingen for alvor materialiserer sig.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.