Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2023

Maj Invest Kontra Strategier gav i første kvartal 2023 et afkast på -0,8 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

Afdeling Kontra Strategier investerer overordnet i følgende aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller, råvarer, defensive aktier samt aktieafdækning. Formålet med afdelingen er at tilbyde udvidet risikospredning til en klassisk portefølje. Der investeres i udvalgte risikoscenarier.

De globale aktiemarkeder gav i første kvartal et afkast på 6,0 pct. målt ved MSCI World omregnet til danske kroner, mens sammenligningsindekset for danske statsobligationer gav 1,6 pct. 2023 startede bemærkelsesværdigt godt i januar og februar med stigende aktiekurser trods stigende obligationsrenter og aggressive udmeldinger fra centralbankerne drevet af stærke nøgletal. I marts fik finansmarkederne dog et chok, da to amerikanske banker, Silicon Valley Bank og Signature Bank, krakkede, efter deres kunder havde trukket deres indeståender ud i hastigt tempo som følge af bekymringer om bankernes solvens. Det gav en 'klassisk' flight to safety-bevægelse, hvor statsobligationsrenterne faldt markant, guldprisen steg, mens kreditspænd blev udvidet, og aktier satte sig.

Ugen efter opstod tilsvarende problemer med den schweiziske storbank Credit Suisse, der i al hast måtte overtages af UBS. Det gav markant forøget frygt for en form for gentagelse af finanskrisen. Grundlæggende er banksektoren dog ikke i nærheden af samme udfordringer som tilbage i 2007, hvor (for) lav kapital og tvivlsom långivning var årsagen. Ikke desto mindre frygtede investorerne, at de tre banker kunne være de første tegn på et grundlæggende problem i banksektoren, men situationen stabiliserede sig dog relativt hurtigt igen. Derfor lagde markederne til dels nervøsiteten bag sig og sendte risikoaktiver op igen, mens statsobligationsrenten steg lidt, og guldet faldt.

Investeringsvalg
Afkastet i første kvartal dækker over positive bidrag fra ædelmetaller, valutaafdækning, obligationsporteføljen og defensive aktier bortset fra sundhedssektoren. I modsat retning trak aktieafdækningen, industrimetaller samt råvarer. I lyset af at verdensindekset for aktier steg 6 pct., er det ikke overraskende, at Kontra Strategier gav et beskedent negativt afkast i kvartalet. Afdelingens formål at yde beskyttelse, når aktier og risikoaktiver har det svært, blev dog opfyldt i marts, hvor afdelingen steg ca. 3 pct. Afdelingens obligationsbeholdning, der udgjorde over 60 pct. af porteføljen, gav et afkast på ca. 1,7 pct. og bidrog med 0,9 procentpoint. I løbet af marts blev varigheden i porteføljen mindsket i takt med, at statsobligationsrenterne faldt, da uroen på markedet var på sit højeste.

Afdelingens ædelmetaller gav et bidrag på 1 procentpoint efter stigende guldpriser og mineaktier. Sølv gav et afkast på tæt på nul. I slutningen af kvartalet blev andelen af ædelmetaller nedbrat til 18 pct. fra 23 pct. ultimo 2022. Der blev primært reduceret i guld. Ædelmetallerne bestod af fysisk guld, fysisk sølv og guldmineaktier med en fordeling på omtrent 50/25/25 ved kvartalets afslutning.

Aktieafdækning var ultimo 2022 på 23 pct., som blev modvejet af en position i defensive aktier på 7,5 pct. Ved kvartalets afslutning var afdækningen ca. 29 pct. mod defensive aktier på 10 pct. Det betyder, at et kursfald på aktier på 10 pct. alt-andet-lige vil bidrage med 1,9 procentpoint til afdelingens afkast.

Download seneste Kvartalsnyt her.