Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2022

Maj Invest Kontra Strategier gav i andet kvartal 2022 et afkast på 2,7 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

De bærende temaer i andet kvartal var pengepolitiske stramninger og vækstbekymringer, alt imens de geopolitiske spændinger trådte lidt i baggrunden. Den 10-årige amerikanske statsobligationsrente var 2,35 pct. ved indgangen til andet kvartal og toppede medio juni omkring 3,5 pct. for at slutte kvartalet i godt 3 pct. Den tilsvarende danske og tyske rente steg godt 0,9 procentpoint fra hhv. 0,83 pct. og 0,55 pct. til hhv. 1,72 pct. og 1,34 pct. De højere obligationsrenter i løbet af kvartalet skyldtes fortsat stigende inflation, hvilket har fået alle centralbanker til at udmelde forventninger om flere og hurtigere renteforhøjelser end tidligere. De stigende renter gjorde det vanskeligt for de globale obligationsinvestorer, der har oplevet negative afkast i andet kvartal i et omfang, der ikke er set siden midten af 70’erne og starten af 80’erne, hvor den globale økonomi også kæmpede med høje inflationstal.

Ud over centralbankernes renteforøgelser var økonomien også påvirket af problemer i forsyningskæderne. Dette kombineret med svage forbrugertillidstal gav i løbet af juni en tiltagende bekymring om, hvorvidt den globale økonomi kunne ende i en recession. Dette blev også afspejlet i udmeldinger fra enkelte amerikanske selskaber, som nedjusterede forventningerne.

Den 31. maj 2022 skiftede afdelingen navn fra Maj Invest Kontra til Maj Invest Kontra Strategier. Læs mere på majinvest.dk/om-maj-invest/nyheder/to-afdelinger-aendrer-navn.

Investeringsvalg
Det var generelt et vanskeligt miljø at agere i, da der var ganske få steder at søge ly. Det positive afkast i andet kvartal blev i høj grad skabt af aktieafdækningen. Bidraget var ca. 6 procentpoint. Aktieafdækningen bestod af solgte aktiefutures - primært i S&P 500 og Nasdaq - samt optionsstrategier på aktieindeks, der drager fordel af dels faldende aktiekurser, dels højere volatilitet. Begge dele vendte den rigtige vej for porteføljen i løbet af kvartalet. Vi har gradvist nedbragt aktieafdækningen, som udgjorde ca. 19 pct. ved udgangen af kvartalet. Oven i kom et lille positivt bidrag fra afdelingens position i defensive aktier. Vi har også nedbragt eksponeringen mod defensive aktier. Nettoeksponeringen mod aktier lå ved udgangen af kvartalet på minus 12 pct. Det betyder, at et fald på 10 pct. i aktier alt andet lige vil give et afkastbidrag på 1,2 procentpoint.

På obligationssiden var der et mindre negativt bidrag, hvilket ikke er overraskende i lyset af de stigende renter. Vi havde forud for kvartalet en meget lav varighed af frygt for stigende renter. I løbet af kvartalet hævede vi dog varigheden i obligationsporteføljen. Varigheden på obligationsporteføljen var 2,5 år ved udgangen af kvartalet.

Kontra Strategier var efterfølgende positioneret til et økonomisk miljø, hvor vi ser bagsiden af inflationen. Eksponeringen er således rettet mod inflation og renteforhøjelser. Råvarer er blevet en del af byggeklodserne, men der er endnu ikke gjort brug heraf. Vi forholder os p.t. afventende i forhold til makroudviklingen.

Download seneste Kvartalsnyt her.