Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2022

Maj Invest Kontra gav i første kvartal 2022 et afkast på 6,0 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

Første kvartal var præget af to hovedtemaer: Rentestigninger og geopolitik. MSCI World-indekset faldt 3 pct., men lå i perioden omkring Ruslands invasion af Ukraine med et fald på omkring 10 pct. De globale obligationsrenter steg markant i første kvartal. Vi skal mange år tilbage, siden vi sidst har set så negative obligationsafkast over så kort en periode. De stigende obligationsrenter har primært været drevet at fortsat stigende inflationsrater globalt set, der presser centralbankerne til at stoppe med deres nulrenter/negative renter. Især den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har over de seneste seks måneder lavet en U-vending af dimensioner. Med udmeldingerne i dette kvartal er vi nok det tætteste, vi har været i mange år, på, at Federal Reserve selv indrømmer, at de er kommet bag ved kurven og har ført en for lempelig pengepolitik.

De stigende renter gjorde det vanskeligt for de globale obligationsinvestorer. Omfanget af negative afkast i første kvartal har ikke været set siden midten af 70’erne og starten af 80’erne, hvor den globale økonomi også kæmpede med høje inflationstal. Flere investorer har forsøgt at finde ly for de stigende renter i råvaretunge aktier, råvarer og ædelmetallerne. Ædelmetallerne genvandt også positionen som ”sikker havn” i forbindelse krigen i Ukraine og skærmede på den vis for de stigende renter.

Investeringsvalg
Helt generelt har det været et godt miljø for Kontra, om end investorerne fortsat foretrækker aktiemarkedet og forventer økonomisk vækst på trods af udfordringer med geopolitik og stigende priser. Vi har igennem længere tid været bekymrede for, at den meget ekspansive finans- og pengepolitik kunne medføre et inflationsproblem, som nødvendiggør en synlig handling fra centralbankerne, ikke mindst fra Federal Reserve. Af samme årsag har vi igennem en længere periode haft en varighed på nul på obligationsbeholdningen og holdt en større andel af sølv og guldmineaktier, der traditionelt har virket godt i perioder med tiltagende inflationsfrygt.

Kontras position i ædelmetallerne, dvs. fysisk guld og sølv samt guldmineaktier, gav et positivt bidrag på 2,9 procentpoint til afkastet. I samme retning trak de defensive aktier, der bidrog med 0,3 procentpoint til afkastet – primært understøttet af de udvalgte aktier inden for telekom. Aktieafdækningen, som består af solgte futures og optionsstrategier, bidrog med 3,4 procent. Obligationsporteføljen gav et rundt nul i afkast. I takt med stigninger på ædelmetallerne har vi reduceret i denne del af porteføljen. Ædelmetallerne udgjorde 22 pct. af porteføljen ved udgangen af kvartalet mod 34 pct. ved årsskiftet. Den lavere eksponering relaterer sig til de højere nominelle renter. Vi har også øget varigheden på obligationsbeholdnigen til ca. 1,5 år. Endelig har vi nedbragt nettoafdækningen på aktier for at kunne imødekomme et scenario, hvor økonomien holdes på sporet, og aktierne finder ro i den geopolitiske situation.

 

Download seneste Kvartalsnyt her.