Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2023

Maj Invest Kontra Strategier gav i andet kvartal 2023 et afkast på -5,1 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

Afdeling Kontra Strategier investerer overordnet i følgende aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller, råvarer, defensive aktier samt aktieafdækning. Formålet med afdelingen er at tilbyde udvidet risikospredning til en klassisk portefølje. Der investeres i udvalgte risikoscenarier.

I tråd med de foregående kvartaler var det globale finansmarked igennem andet kvartal først og fremmest fokuseret på balancen mellem på den ene side robustheden af den globale økonomi og på den anden side inflationen, der fortsat befandt sig på et højere niveau end før covid19. Andet kvartal gav investorerne tryghed i, at den globale økonomi er på sporet. Gradvist forsvandt også bekymringerne om den amerikanske og europæiske banksektor, da de banker, der havde de største ubalancer, blev overtaget af mere solide aktører. Endelig blev den amerikanske statsgældskrise løst gennem en aftale i kongressen om, at gældsloftet i den amerikanske økonomi kan løftes. Alt dette betød, at risikoappetitten i finansmarkedet tog til. VIX-indekset, der ofte anvendes som en indikator for risikoniveauet i aktiemarkedet, fandt således også tilbage et leje, der ikke var set siden før udbruddet af covid19 i februar 2020.

Det betød, at aktiemarkederne steg. Her var det særligt de største teknologiaktier, der havde fremgang. Årsagen var dels drevet af resultaterne og en fornyet appetit på aktier med en vinkel ind i det tema, der kaldes kunstig intelligens. Derimod havde aktier med tilknytning til den globale fremstillingsindustri det vanskeligere. På obligationssiden vendte stemningen i løbet af kvartaler. I begyndelsen af andet kvartal var der tegn på faldende renter, men mod slutningen af kvartalet steg renterne. Således endte renten på den 10-årige amerikanske statsobligation på 3,85 pct. mod 3,45 pct. ved indgangen til kvartalet. Årsagen skal findes i fortsat høje inflationstal og stærke tal fra servicesektoren.

Investeringsvalg
Andet kvartal viste, hvor vanskeligt afdækningsinstrumenterne har det, når risikoappetitten vender kraftigt til det positive. Stort set alle afdelingens aktivklasser gav negative bidrag. Afdelingens obligationsbeholdning udgjorde 60 pct. af porteføljen og gav et negativt afkast på 2,2 pct., hvilket kostede 1,3 procentpoint på afdelingens samlede afkast. Der blev arbejdet med varigheden, da der fortsat var store bevægelser i obligationsmarkedet. Varigheden lå generelt over 6 år. Varigheden skal yde beskyttelse, hvis recessionsfrygten tager til. Ved udgangen af kvartalet lå varigheden på obligationsbeholdningen på 7,5 år og 4,6 år for hele porteføljen.

Afdelingens ædelmetaller gav et negativt afkastbidrag på 1 procentpoint. Ædelmetaller udgjorde 18 procent af porteføljen, hvilket var lavere end det historiske niveau. Fordelingen mellem fysisk guld, fysisk sølv og guldmineaktier var 50/25/25 ved kvartalets afslutning. Efter kvartalets prisfald vurderes mulighederne for at samle op i ædelmetallerne. I vurderingen indgår bl.a. porteføljens samlede eksponering mod udviklingen i realrenterne og bekymringsniveauet i finansmarkederne om den geopolitiske risiko.

Aktieafdækning kostede 2 procentpoint af afdelingens afkast. De defensive aktier havde generelt vanskeligt ved at følge med teknologiaktierne. Bruttoafdækningen er i løbet af kvartalet hævet til 28 pct. via aktieoptioner og solgte futures i Nasdaq. En aktieandel på 11 pct. i defensive aktier medfører alt andet lige, at et fald på 10 pct. i aktier vil bidrage positivt med 1,7 procentpoint på porteføljens afkast.

Download seneste Kvartalsnyt her.