Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2023

Maj Invest Kontra Strategier gav i fjerde kvartal 2023 et afkast på 3,5 pct., mens afdelingens afkast for 2023 som helhed blev -3,4 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

Afdeling Kontra Strategier investerer overordnet i følgende aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller, råvarer, defensive aktier samt aktieafdækning. Formålet med afdelingen er at tilbyde udvidet risikospredning til en klassisk portefølje. Der investeres i udvalgte risikoscenarier.

Efter de globale obligationsrenter steg ganske pænt i tredje kvartal, var dynamikken helt anderledes i fjerde kvartal, hvor obligationsrenterne faldt ganske markant. Faldet i de globale obligationsrenter var en kombination af lavere end forventede inflationstal, lave PMI’er for både service- og fremstillingserhverv samt en vending i retorikken fra såvel Federal Reserve, Fed, og Den Europæiske Centralbank, ECB. Frem for at tale om yderligere renteforhøjelser gik retorikken i stedet mere på rentefald i 2024. Fed signalerede således tre rentesænkninger på hver især 0,25 procentpoint. Markedet var dog (som sædvanlig) et stykke længere fremme i både USA og Europa. Prissætningen peger således på 1,5 procentpoint i rentesænkninger.

Som sidegevinst til rentesænkninger steg aktiemarkedets tillid til, at de vestlige økonomier kan foretage en blød landing. Kombinationen af en lavere sandsynlighed for recession og lavere renter løftede aktierne. Og i fjerde kvartal var det ikke kun de største teknologiaktier, som trak læsset – kursfremgangen var mere bred.

Men den positive stemning betød ikke, at finansmarkedet var uden risiko. Den geopolitiske risiko var fortsat høj. Den blev intensiveret med Gaza-konflikten, der i løbet af december spredte sig til indsejlingen i Det Røde Hav. Passagen er vigtig for, at international handel kan fungere smidigt. Recession var også fortsat en risiko, og den skal aktiemarkedet helst undgå, hvis indtjeningsestimater og prissætning skal holde. Endelig var de høje gældsniveauer i en lang række lande fortsat en uløst problematik. Kort sagt, der er fortsat behov for risikoafdækning.

Investeringsvalg
Afkastet i fjerde kvartal var skabt af et positivt bidrag fra obligationer, ædelmetaller og valuta, men negative bidrag fra aktieafdækningen. Afdelingens obligationsbeholdning, der udgør over 60 pct. af porteføljen, gav et afkast på 7 pct. og bidrog med 4,2 procentpoint til det samlede afkast. Vi har i løbet af kvartalet arbejdet med varigheden, da der fortsat var store bevægelser i obligationsmarkedet. Varigheden skal give beskyttelse, hvis væksten i økonomien bremser kraftigt op, og centralbankerne atter må stimulere økonomien via pengepolitikken. I lyset af de allerede meget høje renter er der nu dermed blevet manøvrerum for den amerikanske centralbank.

Afdelingens position i ædelmetaller havde en fremgang på 9 pct. og bidrog med 1,7 procentpoint. Halvdelen af bidraget kom fra guldmineaktierne anført af investeringen i Buenaventura. En række af guldmineaktierne har i en periode ikke kunnet følge guldprisen, hvorfor vi har vægtet guldmineaktierne højere.

Aktieafdækningen bidrog negativt med ca. 2 procentpoint på afkastet. I takt med at aktierne generelt steg, valgte vi at øge afdækningen ved udgangen af året gennem putoptioner, og vi nedbragte niveauet af defensive aktier. Det betyder, at nettoafdækningen var ca. 17 pct. ved indgangen til 2024, og alt andet lige vil et kursfald i aktier på 10 pct. give 1,7 procentpoint i afkast. Varigheden på porteføljens obligationer var ca. 7 år, hvilket efter vores vurdering giver beskyttelse, hvis recessionsbekymringerne øges.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.