Klik her for at printe

Danske Aktier

Maj Invest Danske Aktier

Maj Invest Danske Aktier er en investeringsforeningsafdeling, der udelukkende investerer i danske aktier samt øvrige aktier, som er noteret på fondsbørsen i København. Afdelingen har derfor ingen valutarisiko. Målsætningen er at give et bedre afkast end det brede danske aktiemarked. Der er omkring 160 selskaber noteret på den danske fondsbørs, men da den daglige handel i den overvejende del af disse aktier er meget begrænset, er det ca. halvdelen, der udgør det reelle investeringsunivers.

Karsten Søndermølle, aktiechef
Karsten Søndermølle, aktiechef

Ansvarlig for Maj Invest Danske Aktier

Karsten har arbejdet med aktieinvesteringer i mere end 25 år, heraf de seneste mange år som porteføljemanager på danske aktier.
Peter Stenholt, seniorporteføljemanager
Peter Stenholt, seniorporteføljemanager
Ansvarlig for Maj Invest Danske Aktier

Peter er CFA og cand.polit. og har over 15 års erfaring med analyse og udvælgelse af danske aktier.

Hvorfor investere i danske aktier?
Bør man overhovedet investere i danske aktier, når der ikke er flere at vælge imellem? Bliver risikoen ikke meget høj?

Som dansker er der mange gode grunde til at investere i danske aktier. Først og fremmest fordi vi i Danmark har ganske mange kvalitetsvirksomheder, der er blandt de største og bedste inden for deres felt, eksempelvis Novo Nordisk inden for diabetesbehandling og A.P. Møller - Mærsk på containertransport. Også navne som Novozymes, Carlsberg og William Demant vækker genklang verden over. Selvom disse virksomheder tilfældigvis har deres oprindelse i Danmark, er de i dag så internationale, at kun en yderst begrænset del af deres omsætning og indtjening er dansk. Sådan er det for langt de fleste af selskaberne på fondsbørsen i København, og dette sænker risikoen betragteligt. Derudover øges kendskabet til den enkelte aktie, jo færre aktier der indgår i universet.

Sådan udvælger vi porteføljen
Hos Maj Invest tror vi på, at vi med en aktiv forvaltning af porteføljen og med rimelige omkostninger kan slå det generelle markedsafkast. Markedet agerer ikke altid rationelt, og det kan man som langsigtet investor med fordel benytte sig af.

Afdelingens strategi er lagt an på en købmandsmæssig og pragmatisk tilgang. Selv de bedste virksomheder kan blive for dyre, og næsten alle kan blive så billige målt på traditionelle nøgletal, at investering bør overvejes. Den enkelte akties prisfastsættelse er altid en væsentlig parameter, hvor selskaberne vurderes enkeltvis ud fra en langsigtet og fundamental betragtning.

Det bærende element i investeringsbeslutningerne er ikke temaer, makroinput eller firkantede modeller, men derimod en tilgang baseret på indgående kendskab til de respektive virksomheder (også kaldet en bottom-up-tilgang) og en aktiv udvælgelse af de aktier, som skal indgå i den endelige portefølje. I denne forbindelse lægges der afgørende vægt på en række kvantitative nøgletal samt virksomhedernes evne til at generere frit cashflow. 

I Maj Invest Danske Aktier lægger vi stor vægt på at vedligeholde kendskabet til den enkelte aktie. Ud over læsning af regnskabsmeddelelser, analyser m.m. er jævnlige møder med virksomhedernes respektive ledelser essentielle i forvaltningen. Afdelingens forvaltere møder typisk topledelsen i virksomhederne 2-4 gange årligt. Ledelsens track record og troværdighed er en meget afgørende parameter i aktieudvælgelsen.

Få mere information
Maj Invest Danske Aktier er en specialafdeling. Læs om afdelingens omkostninger eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparing. Læs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information. Afdelingen er udbyttebetalende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler, på en aktiesparekonto eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt   Afkast   Rating   Indhold    Administration    Grafer    Kvartalsnyt