Klik her for at printe

Årsrapport 2023

12. mar. 2024

Kære investor og andre Maj Invest-interesserede

Som investor blev 2023 et fornuftigt år med gode resultater på finansmarkederne. Det fik vi glæde af i Investeringsforeningen Maj Invest, hvor ni af foreningens femten afdelinger opnåede særdeles tilfredsstillende afkast og fem afdelinger gav tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende resultater. Dette opgjort efter de objektive kriterier for evaluering af afkast, som foreningen har brugt i årevis. Desværre gav en enkelt afdeling et utilfredsstillende afkast. Det vil jeg komme tilbage til.

Tocifrede resultater i de fleste afdelinger i 2023 skal naturligvis ses i lyset af, at markederne i 2022 generelt var dårlige og leverede utilfredsstillende afkast. Som investor bør man ikke fortabe sig i afkastet for det enkelte år, men i stedet se på afkastet over længere perioder på 3, 5 eller måske 10 år. I dårlige år som 2022 er det som investor vigtigt at huske på, hvorfor man skal holde fast og investere langsigtet. Afkastene i 2023 har tydeligt vist, hvor dyrt det kan være at sælge på bunden og gå glip af en efterfølgende optur. I gode år som 2023 skal man huske, at aktier i gennemsnit giver 7-8 pct. i afkast, og at man skal gemme noget af afkastet til dårlige år. Står man med en sum penge fra arv, salg af ejendom eller virksomhed, bør man af samme årsag overveje at sprede investeringstidspunktet, så man ikke risikerer at ramme et dårligt tidspunkt med hele beløbet.

Obligationer er vigtige
Vi skrev i årsrapporten sidste år, at man som investor skulle huske obligationerne. Det var også et af hovedemnerne på foreningens informationsmøder i efteråret sidste år. Obligationsafdelingerne gav i 2023 afkast på mellem 8 og 15 procent. Stigende renter gav højere direkte afkast til obligationsejerne, og et rentefald op mod jul fremrykkede noget af afkastet for 2024 til 2023.

Renteniveauet er her i marts 2024 stadig på et fornuftigt niveau og tilbyder investorerne et løbende direkte afkast af deres obligationer. Langt de fleste investorer kan med fordel overveje at have en neutral andel af obligationer i deres portefølje, naturligvis i overensstemmelse med investors personlige tidshorisont og risikovilje.

Hører man til de investorer, der er bekymrede for, om præsidentvalget i USA giver særlige risici i 2024, så har obligationer før vist, at politisk risiko kan føre til rentefald og dermed give lidt sikkerhed.

Grøn hovedpine
Mens højere renter gav smil hos obligationsejerne, så gav de hovedpine for den grønne energiomstilling. Den grønne omstilling kræver enorme investeringer i ofte gældsfinansierede projekter, og derfor ramte rentestigningerne både projekterne og de mange underleverandører hårdt. Vi så lidt af det i afdeling Net Zero 2050, men afdeling Planet & People blev ramt hårdest.

Andre investorer har fået en hel anden slags hovedpine. I USA diskuteres lovgivning mod investeringer for skatteborgernes penge, hvor ESG-formål går forud for finansielle mål. Det er stadig på delstatsniveau, og det er svært at sige, hvor det ender. Men for os at se er det vigtigt, at foreningen udbyder produkter med forskellige ESG-profiler, så investor selv kan vælge den profil og de restriktioner, som skal gælde for investeringen. Afdeling Net Zero 2050 investerer eksempelvis i de virksomheder og råvarer, der bidrager direkte og indirekte til den grønne transition, også selvom de isoleret set kan medføre høj CO2-udledning.

Tak for tilliden
Vi er 52.876 medlemmer i foreningen. Tak for den tillid, som både nye og eksisterende medlemmer viser os. Vores vigtigste opgave er at honorere denne tillid. Vi er sat i verden for at tilbyde enkle, gennemskuelige og relevante produkter med gode resultater og rimelige omkostninger for den langsigtede investor.

Henrik Normann
Formand

Læs hele Årsrapport 2023 her.