Klik her for at printe

Nyt fra Maj Invest

144. udgave - marts 2023

Vi er ikke på vej mod en ny finanskrise

Dårlig risikostyring og for stor risikoappetit hos en særlig gruppe banker førte i sidste uge til store kursbevægelser og frygt for en ny finansiel krise. Det var i særlig grad bankaktierne og en række bankobligationer, der reagerede med kursfald. Vi vurderer ikke, at der er tale om et generelt problem i banksektoren, skriver vores investeringsrådgiver Fondsmæglerselskabet Maj Invest i et nyt notat og uddyber:

Problemerne er knyttet til de banker, der har mangelfuld risikostyring, og banker, der har været involveret i risikable ventureudlån og risikable investeringer. Særligt banker med eksponering mod kryptoindustrien har været udfordret af en generel mistillid.

Hovedparten af de væsentlige konjunkturdata viser, at global økonomi ikke er på vej i recession, men derimod drevet i en positiv retning af høj beskæftigelse og stigende realløn.

Læs hele notatet på Fondsmæglerselskabets hjemmeside.


Tjek din opsparingsprofil
Som investor er den vigtigste beslutning den overordnede fordeling mellem aktier og obligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer er afgørende for både den risiko, man som investor løber, og de afkastmuligheder, man som investor opnår. Læs mere og tjek din opsparingsprofil på majinvest.dk.


Ansvarsfraskrivelse
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest) og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet). Nyhedsbrevet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Nyhedsbrevet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Nyhedsbrevet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Nyhedsbrevet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse og bør ikke opfattes som sådan. Nyhedsbrevet indeholder alene generelle informationer, herunder om de generelle økonomiske tendenser af betydning for investorer. Nyhedsbrevets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Nyhedsbrevet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest og Fondsmæglerselskabet finder troværdige, men Maj Invest og Fondsmæglerselskabet påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af nyhedsbrevet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er ikke en analyse, hvor Maj Invests og Fondsmæglerselskabets holdning til specifikke værdipapirer herunder investeringsbeviser er afspejlet og med henblik på anbefaling af de pågældende værdipapirer herunder investeringsbeviser. Nyhedsbrevet er som sådant udtryk for et generelt øjebliksbillede og er ikke baseret på en bestemt investeringshorisont. Maj Invest har samarbejdsaftaler med Fondsmæglerselskabet om porteføljerådgivning, formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet honoreres herfor. Nyhedsbrevet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Nyhedsbrevet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i nyhedsbrevet er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i nyhedsbrevet forventede. Oplysninger om afkast i nyhedsbrevet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.